Språkintroduktion - om polisen

Boka en gratis visning för språkintroduktionsklasser om polisen.

Poliser och ungdomar. Lars Hedelin

Målgrupp: Åk 7-9 & gymnasium

Som ny i Sverige är det viktigt att få veta mer om polisens arbete och vad polisen har för roll i en demokrati. En del kan bära med sig obehagliga minnen och upplevelser av uniformerade personer i hemlandet, minnen som påverkar bilden av poliser. Visningen har som mål att ge en relevant och nyanserad bild av den svenska polisens arbete.

Nyanlända i Sverige är en viktig målgrupp för Polismuseet, därför erbjuder vi gratis visningar anpassade för språkintroduktionsklasser. Den pedagog som håller i visningen talar lugnt, på enkel svenska och använder bilder och föremål som stöttning. Eleverna ges även möjlighet att själva kunna ställa frågor under visningen. Eleverna bör ligga på steg 2 enligt Bygga svenska och uppåt för att kunna ta till sig innehållet.

Förberedelser
Inför visningen rekommenderar vi att klassen förbereder sig med genom att arbeta med polisens material för svenska som andraspråk. Det innehåller ordlistor, övningar och filmer samt tre delar som handlar om rättigheter och skyldigheter, polisens arbete och roll i samhället, samt lagar och regler i Sverige. Om ni kommer väl förberedda till visningen kan den ha större fokus på frågeställningar och dialog, än information.

Tid: ca 1 timme och är gratis 

Materialet finns att ladda ner eller beställa här: www.polisen.se/sfi

BOKA HÄR: