Gängsnacket – en guide för viktiga vuxna

Kriminella nätverk exploaterar barn för sina syften, vilket är ett brott. Här berättar vi om varningssignalerna du som vuxen ska se upp med och hur det går till när kriminella utnyttjar barn.

Gängsnacket.jpg

Foldern Gängsnacket riktar sig till föräldrar och andra vuxna om hur kriminella gäng rekryterar barn. Länsstyrelserna och polisen har tagit fram denna folder efter önskemål från flera kommuner och stadsdelar. Den lyfter bland annat vilka varningstecken man bör vara vaksam på och vilket stöd som finns i samhället om man känner oro för ett barn.

Foldern är översatt till nio språk (engelska, arabiska, centralkurdiska (sorani), franska, persiska (farsi), somaliska, spanska, tigrinska och turkiska).

Gängsnacket - En guide för föräldrar och andra viktiga vuxna (pdf, 989 kB) (pdf, 989 kB)

Språkversioner, på Länsstyrelsens webbplats.

Varningstecken

Var uppmärksam på om barnet:

  • Ändrar attityd, döljer saker eller börjar ljuga
  • Börjar umgås med äldre ungdomar eller vuxna
  • Swishar pengar eller har mer egna pengar än förut
  • Kommer hem med dyra saker och kläder, skaffar ytterligare en mobil
  • Har nya värderingar

Till dig som är förälder eller närstående

Du är inte ensam om din oro. Prata med andra vuxna i din närhet och var öppen för att ta emot stöd och hjälp. Som förälder är du nästan alltid en av de viktigaste personerna i barnets liv. Så är det även om barnet eller tonåringen inte svarar på tilltal eller om ni bråkar om det mesta. Visa att du finns där, vad som än händer. Fortsätt att ställa frågor och lyssna, och säga som det är. Det finns en falsk bild att kriminalitet är vägen till ett lyckat liv. Det är helt fel. De kriminella lurar barnen i syfte att utnyttja dem.

Stöd från kommun och region

Alla kommuner och regioner erbjuder stöd till familjer även om det kan se lite olika ut i landet. Är du orolig, vänta inte med att söka hjälp. Sök hellre en gång för mycket än en för lite.

Så rekryteras barn och unga in i kriminalitet

Så rekryterar kriminella dig som ung