Hedersförtryck – info för dig som möter barn och unga i jobbet

Barn och unga utsätts för barnäktenskap, tvångsäktenskap och annat hedersrelaterat våld och förtryck. Du som möter barn och unga i jobbet bör därför göra det du kan för att sätta stopp. Det kan kännas svårt, men det är viktigt att du vågar agera.

Prata med personen du är orolig för och fråga om hen är utsatt för våld eller hot. Anmäl till socialtjänsten om du känner oro för en person under 18 år. Om du misstänker brott, anmäl även till polisen. Misstänker du att ett barn ska föras ut ur landet, agera snabbt och informera socialtjänsten så att barnet kan ges skydd genom ett utreseförbud.

Här kan du ta del av affischer, broschyrer och foldrar för utskrift.

Här finns en ”Att – tänka- på- lista, myndighetsgemensam vägledning och mycket mer.

Här kan du få råd och konsultation: Nationella stödtelefonen 010-223 57 60.

hedersförtryck.se finns stöd och hjälp att få för dig som är yrkesverksam eller utsatt.