Föräldraskolan om droger

Föräldraskolan är ett utbildningsmaterial med syfte att ge verktyg för att kunna upptäcka droganvändning hos tonåringar i tidig ålder.

Ungdomar står framför grafittivägg.

Föräldraskolan används av poliser när de möter elever i skolor, men kan också användas förebyggande av lärare i möte med föräldrar på exempelvis föräldramöten eller i utskick. Materialet finns tillgängligt på engelska, arabiska och somaliska.

Det var polisen Matias som dagligen träffade ungdomar i sitt jobb som först började informera föräldrar om droger på polisens sociala medier. Informationen blev mycket uppskattad och därefter skapades Föräldraskolan.

Utbildningsmaterialet innehåller information om olika slangbegrepp för narkotika, bilder på polisens beslag, symtom och konsekvenser av narkotika och vad vuxna och föräldrar kan göra om de är oroliga för sina eller andras barn.

Ladda ned Föräldraskolan om droger:

Föräldraskolan på svenska (pdf, 5 MB)

Föräldraskolan på engelska (pdf, 1005 kB)

Föräldraskolan på arabiska (pdf, 8 MB)

Föräldraskolan på somaliska (pdf, 5 MB)

Fem uppmaningar till föräldrar:

  1. Var medveten om att unga kan komma i kontakt med narkotika överallt
  2. Var inte naiv – var uppmärksam på tecken
  3. Släpp inte taget när din tonåring är jobbig – ha koll
  4. Var vaken när din tonåring kommer hem
  5. Bygg relation så att din tonåring vågar berätta