Kakor/cookies

En kaka, eller cookie, är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Här får du information om hur kakor används på polismuseets webbplats.

Kakor som används på polismuseet.se

Nödvändiga kakor

.EPiForm_XXX är en kaka som sätts av polismuseet.se med ett tillägg som ger ett unikt namn för varje webbformulär. Den används för att hålla reda på vilket webbformulär du fyller i och vilka värden du fyllt i. Om du använder ett webbfomulär som innehåller flera steg används även kakan för att bevara de värden som besökaren har lagt till mellan stegen så att det går att gå fram och tillbaka i webbformuläret. Kakan sparas endast under sessionen.

__RequestVerificationToken är en kaka som sätts av polismuseet.se för att skydda formulär och sök-funktionalitet från missbruk av extern part. Kakan sparas endast under sessionen.

Webbstatistik

Statistiken samlas in via besöksloggen på polismuseet.se. 

Kakor från Tredjepart

Visning av video

Vi använder YouTube för att tillhandahålla video på webbplatsen. Polismuseets användning av YouTube sätter inga nya kakor. Polismuseet.se använder en variant av YouTube som ska minimera antalet kakor. Trots detta sätter YouTube ett antal kakor i din webbläsare. Hur många som sätts beror på dina inställningar hos Google och om du är inloggad hos Google. Kakorna som sätts är t.ex. NID, _Secure-ENID, __Secure-YEC, AEC, SOCS, SID, HSID, SAPISID, SSID. För information kring hur dessa kakor hanteras av YouTube se Information om cookies på Googles webbplats.

Personuppgifter

Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter här: Personuppgifter på polisens webbplatser

Mer om regler och hantering av kakor

Mer information om kakor, hur du kan blockera dem och vilka regler som gäller finns på sidan om Kakor (cookies) på Post- och telestyrelsens webbplats