Från anmälan till rättegång

Vad händer egentligen när man anmäler ett brott? Med hjälp av detta utbildningsmaterial får eleverna kunskap om rättskedjan utifrån barnets perspektiv.

bildnyttutbildningsmaterial, 1170 x 780.bmp

För årskurs 4-9

Utbildningsmaterialet består av kunskapsinnehåll, begreppslista, tre kortare filmer som beskriver rättskedjan utifrån barnets perspektiv och avslutas med en kahoot. Eleverna får veta hur de gör en anmälan, vad som händer när en anmälan har gjorts och vilken roll polis, åklagare och domstol har. De får även information om vad som händer efter en rättegång. Materialet ger svar på vanliga frågor som barn har om att anmäla brott och vad som händer sen. 

Materialet innefattar centrala innehållet i samhälle med fokus på rättssystemet och konsekvenser av brott. En fördjupning av berörda centrala innehåll finns i introduktionen i utbildningsmaterialet.

Utbildningsmaterialet från anmälan till rättegång

Utbildningsmaterialet (pdf, 5 MB)
(OBS, filen måste öppnas i Acrobat Reader för att ljudfilerna ska fungera)

Här finns mer information för dig under 18 år
som exempelvis filmerna och vanliga frågor och svar.