Utbildningsmaterial om polisen – på lättläst svenska och anpassat för SVA

Utbildningsmaterialet innehåller information om medborgares rättigheter och skyldigheter, Sveriges lagar och regler samt vad polisen gör och när du ska kontakta polisen.

testbild2

För årskurs 4-6, SVA och SFI

Materialet kan användas direkt i klassrummet för lektioner kring flera teman. Det passar bra för att prata om lag och rätt med dina elever i årskurs 4-6. Materialet är även anpassat för svenska för invandrare, språkintroduktion på gymnasiet och svenska som andraspråk. Utbildningsmaterialet stödjer undervisningen i svenska och bidrar till att öka kunskapen om sådant som är bra att känna till om polisen när man är ny i Sverige.

Utbildningsmaterialet innehåller fyra delar

  • Grundläggande rättigheter och skyldigheter
  • Polisens arbete och roll i samhället
  • Lagar och regler i Sverige
  • Filmer

I varje avsnitt finns diskussionsfrågor, ordlistor och övningar. Materialet, samt filmer och facit till övningar finns på polisens webbplats.

Det finns att ladda ner eller beställas här:

www.polisen.se/sfi