Våld i ungas relationer

Nästan en av fyra tjejer i åldern 16-24 år har utsatts för våld. För killar är siffran 14 procent (BRÅ). Utbildningsmaterialet ökar kunskapen om hur svartsjuka och våld gradvis kan trappas upp i en relation.

För åk 7-9 och gymnasiet

Utbildningsmaterialet är till för skolledare, elevhälsa, lärare, fältarbetare och övrig skolpersonal som arbetar med värdegrund, värderingar och normer, sexualfrågor samt lag och brott. Materialet passar bra att använda kopplat till teman sexualitet, samtycke och relationer som förstärks i grundskolans och gymnasieskolans läroplaner Lgr22 och gy11.

Vad är okej och vad är inte okej? Och vad ska man göra om man själv eller någon man känner är utsatt för våld i sin relation? Eller ifall man själv eller en kompis utövar våld?  Det är inte okej och det kan vara brottsligt. Det finns hjälp att få. Men det kan vara svårt att lämna en destruktiv relation, helt enkelt för att man inte riktigt märker att man hamnar i den.

Utbildningsmaterial om våld i ungas relationer

Detta material består av en film och en lärarhandledning med reflekterande frågor som kan användas i samtal med elever i grupp eller enskilt. Polismuseet har tillsammans med polisen tagit fram filmen som beskriver den normaliseringsprocess som gör att den som är utsatt gradvis accepterar allt grövre kränkningar, hot och våld samt bortförklarar dessa för sig själv.

Lärarhandledning Johan och Eva - om våld i ungas relationer (pdf, 395 kB)

Filmen om Johan och Eva

Svartsjuka är inte romantiskt

Kontroll och svartsjuka kan uppfattas och ursäktas som omtanke och kärlek, fast det är destruktivt och begränsar den som utsätts. Ofta växlar det i relationen mellan kärlek och våld vilket gör det svårare att förstå att relationen är destruktiv. Många som utsätts beskriver att de utsätts för små och stora övergrepp under en längre tid. Våldet förekommer i alla typer av relationer, både heterosexuella och samkönade relationer. Det är vanligare att en tjej utsätts för grovt våld, oftast av en kille. Men det är viktigt att komma ihåg att både tjejer och killar kan vara både offer och förövare.

Olika former av våld

Våld förekommer i många olika former, t.ex. fysiskt våld, psykiskt våld, sexuellt våld eller digitalt våld. Situationerna och våldet kan se ut på många olika sätt. Det sker också på flera olika platser; i hemmet, i skolan och på nätet.

 • Fysiskt våld kan vara slag eller sparkar.
 • Psykiska våldet handlar om trakasserier, hot, anklagelser och kontroll av den som är utsatt.
 • Sexuellt våld är att gå över någons sexuella gränser. När det gäller sexuella handlingar har man alltid rätt att ändra sig. För att sex ska vara frivilligt så behöver det finnas samtycke. Det kan också vara så att man gett sitt samtycke till en viss sorts sex men inte ett annat. Alla handlingar ska vara frivilliga.
 • Digitalt våld kan bestå av hotfulla och skrämmande meddelanden och kontrollerande beteenden. Som ett exempel kan den utsatta alltid förväntas svara omedelbart på meddelanden och samtal och alltid vara synlig på snapkartan eller gps:en så att partnern kan se var den utsatta befinner sig.

Normaliseringsprocessen

För en person som är förälskad och lycklig är det svårt att upptäcka de första tecknen på att den älskade kommer att bli verbalt eller fysiskt våldsam. Därför är det oerhört viktigt att känna till alla varningstecken på misshandel i ett förhållande.

Normaliseringsprocessen har tre faser, kontroll, isolering och växling mellan värme och våld:

 1. Kontroll
  Mannen kontrollerar kvinnan alltmer. Han kanske kritiserar henne men menar att han bara vill hennes bästa. Han ger små "tips" hur hon ska sköta sitt liv, han har synpunkter på vilka hon pratar med och hur hon klär sig. Han är kanske överdrivet hjälpsam med olika saker och han kanske skjutsar henne till och från olika aktiviteter och till och från jobbet.

  Allt detta kan i början verka som omtänksamhet, kärlek, "gullig" svartsjuka och ett uttryck för hur begåvad och kompetent mannen själv är. Han kanske inte vill umgås med kvinnans vänner av olika skäl och försvårar för henne att träffa sina nära och kära. Paret kan alltmer umgås med mannens släkt och vänner, medan kvinnan tappar sitt egna sociala liv.

  Så trappas våldet upp. Om mannen inte är fysiskt våldsam kan hans verbala våld vid det här laget bli grövre i form av ständig kritik eller ignorerande i syfte att bestraffa. Han kanske håller kvinnan vaken om nätterna med flit för att bryta ner henne psykiskt, han kanske mer öppet saboterar hennes relationer med andra eller kallar henne för nedsättande ord på ett sätt han inte gjort innan. Det kan också bli så att mannen slår kvinnan för första gången. Detta kan ha föregåtts av knuffar, puttar eller vandalisering av möbler och föremål, som ju också räknas till fysiskt våld.

  Nu har mannen på olika sätt tagit kontroll över och skaffat sig makt över kvinnan.
 1. Isolering
  Under fas två börjar gränserna flyttas fram och suddas ut inom förhållandet. Sådant som inte skulle varit möjligt i början av förhållandet börjar nu upplevas som normalt. Att mannen slår kvinnan, eller att han ständigt kritiserar hennes vikt och klädsel är saker som skulle ha varit omöjligt för mannen att göra i början av förhållandet. Kvinnan hade förmodligen lämnat honom om han betett sig så pass illa alldeles i början av relationen. Men nu har alltså gränserna för vad som är okej flyttats.

  Kvinnan anpassar sig till mannens våld, och hon gör det eftersom våldet introducerats så pass långsamt i relationen. Kvinnan anpassar sig även för att undvika att bli utsatt för mer våld, och hennes fokus kan handla om att överleva och undvika det som sker, så gott det går.

  Nu börjar mannens verklighet bli kvinnans verklighet, på det sätt att hon har övertagit mannens negativa bild av henne och gjort den till sin.
 2. Växling mellan värme och våld
  Även i en våldsam relation finns det stunder som är bra. Mannen utnyttjar det och kontrollerar kvinnan genom att växelvis vara varm och kärleksfull och våldsam och hotfull. När mannen växlar mellan värme och kärlek och våld och hot skapar han förvirring hos kvinnan. Det är ett effektivt sätt att hålla kvar någon i en relation. Kvinnan får hopp om att kärleken och värmen är mannens vanliga sätt att vara. Att bråken bara är en tillfällig svacka och att partnerns beteende beror på att han har det svårt just nu och att det nog blir bättre snart.

  Det är också vanligt att mannen lägger över ansvaret för våldet på kvinnan. Han kan säga att det är hennes fel att han behöver slå, att han egentligen inte vill slå men att hennes beteende tvingar honom till det. Till slut är våldet en stor del av förhållandet och vardagen. Gränserna har flyttats och suddats ut. Kvinnan vet inte längre vad som är acceptabelt eller oacceptabelt inom ett kärleksförhållande.

  Hans våld mot henne är en självklar del inom relationen, och våldet har blivit grövre i takt med att det har normaliserats.

På polisens webb kan du läsa mer om hur du gör en anmälan, vad som händer sen och hur du kan få hjälp och stöd: Våld i ungas relationer