Efter brottet - om kriminalteknik

Ett trasigt bord, krossat glas och blodstänk i ett kök. Upplev samma scen som polisens brottsplatsundersökare kan möta.

  • Brottsplats 1170x780
  • Gustav III dödsmask
  • Föremål från fallet Anna Lindh
  • Skoavtryck från utställningen Brottsspår
  • Utställningen Brottsspår
1/5

Målgrupp: Åk 7-9 och gymnasium

Eleverna får sätta sig in i kriminalteknikerns arbete och får en inblick i vad som sker efter att ett brott begåtts. I visningen ingår en presentation av olika metoder för att säkra spår, till exempel analys av blodstänk, säkring av fingeravtryck och rekonstruktion av en skottlossning. Anknyter till samhällskunskap och de naturvetenskapliga ämnena.

Tid: 1 timme. Pris 400 kr.

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet

Innehåll och koppling till kursplanen i samhällskunskap

Under denna aktivitet berörs kursmålen för samhällskunskap: samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individ, familj och samhälle.

Om utställningen Brottsspår