Visning: Efter brottet - om kriminalteknik

  • Brottsplats 1170x780
  • Gustav III dödsmask
  • Föremål från fallet Anna Lindh
  • Skoavtryck från utställningen Brottsspår
  • Utställningen Brottsspår
1/5

Målgrupp: Åk 7-9 och gymnasium

Vad gör polisen när de kommer till en brottsplats? Vem är det som letar spår på brottsplatsen och hur går det till? I denna visning får eleverna undersöka en brottsplats och sätta sig in i hur en kriminaltekniker arbetar med att leta och säkra spår. I visningen ingår också en presentation med olika metoder för att undersöka eller säkra spår, t.ex. fingeravtryck eller skoavtryck

Denna visning passar dig som

  • vill att dina elever ska lära sig mer om vad som sker när polisen anländer till en brottsplats, samt om olika typer av brottspår och deras bevisvärde.

Koppling till ämnesplan i LGY11 - Juridik - Rätten och samhället

  • Mål: Kunskaper om centrala rättsområden
  • Centralt innehåll: Straffrätt: regler som rör brott och straff samt straffrättsliga ideologier. Processrätt: regler som rör det svenska rättegångsväsendet och praktiskt processförfarande

Koppling till ämnesplan i LGR22 - Samhällskunskap (åk7-9)

  • Mål: Kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället
  • Centralt innehåll: Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Möjliga orsaker till och konsekvenser av olika typer av kriminalitet.

Tid: 1,5 timme. Pris 600 kr.

BOKA HÄR: