Åk F-3

Barn tycker ofta att poliser och deras arbete är spännande. Polismuseet tar vara på den nyfikenheten och bidrar samtidigt till att barnen får en realistisk bild av vad polisen gör. Vårt pedagogiska program är anpassat för olika åldrar.

En grupp barn sitter och lyssnar och några räcker upp handen. De är på Polismuseets barnavdelning och lyssnar till en museipedagog som berättar om polisens arbete.

Bild: Noomi Riedel

Visning: Polis, polis...

Målgrupp: Åk F-3

Varför behövs polisen egentligen? Kan poliser bli rädda? Och vad har de för utrustning? I vår barnutställning Polis, polis ... pratar Polismuseets pedagog med barnen om polisens arbete och uppdrag med utgångspunkt från den stadsmiljö som fínns i utställningen.

Samtalet följs av fri lek där barnen kan prova uniformer, lösa ett inbrott på en skola, leka i hittegodsavdelningen och polisbilen. Här finns också spännande filmer och föremål att se på och hemliga spår att följa.

Tid: visning i 30 minuter och därefter fri lek i 30 minuter. Pris 400 kronor.

Kursmål

Visningen berör följande strävansmål för de samhällsorienterande ämnena. Eleven ska:

  • Känna till demokratiska värden samt blir förtrogen med sina rättigheter och skyldigheter som medborgare i ett demokratiskt samhälle.
  • Utveckla förmåga att se konsekvenser av sina och andras ställningstaganden och handlingar.

Barnutställningen Polis, polis ...

Polispolis_polistjejer

Visning: Polisen i trafiken! 

Målgrupp: Åk F-3

Aktiviteten pågår delvis utomhus och kan därför bokas från vecka 18 till och med vecka 41. Endast förmiddagar!

Vad skiljer en polisbil från andra bilar? Varför låter den så högt? Och hur är det: Får poliser köra hur fort de vill? I denna visning ingår visningsdel med pedagog, lek och lär i barnutställningen Polis, polis ... barnutställningen och på vår trafiklekplats. Vi pratar om grön och röd gubbe, om några trafikmärken och varför man ska ha bälte i bilen. Vi tittar på en riktig polisbil och kör med trampbilar i Polismuseets egen trafikmiljö. Välkommen till en lekfull visning om polisen i trafiken!

Tid: Cirka 1,5 timme. Pris: 600 kronor.

Kursmål

Visningen berör följande strävansmål för de lägre åldrarna. Eleven ska:

  • Känna till trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  • Utveckla förmåga att se konsekvenser av sina och andras ställningstaganden och handlingar.
  • Känna till demokratiska värden samt bli förtrogen med sina rättigheter och skyldigheter som medborgare i ett demokratiskt samhälle.
Flicka kör trampbil på gården