Visning: Språkintroduktion - om polisen

Poliser och ungdomar. Lars Hedelin

Målgrupp: Åk 7-9 & gymnasium

Polismuseets populära SFI-visningar erbjuds även som språkintroduktionsvisning för nyanlända i Sverige som fortfarande går på gymnasiet.

Som ny i Sverige är det viktigt att få veta mer om polisens arbete och vad polisen har för roll i en demokrati. En del kan bära med sig obehagliga minnen och upplevelser av uniformerade personer i hemlandet, minnen som påverkar bilden av poliser. Nyanlända i Sverige är en viktig målgrupp för Polismuseet, därför erbjuder vi gratis visningar anpassade för språkintroduktionsklasser. Den pedagog som håller i visningen talar lugnt, på enkel svenska. Eleverna ges även möjlighet att själva kunna ställa frågor under visningen. Eleverna bör ligga på språknivå B och uppåt för att kunna ta till sig innehållet.

Förberedelser
Inför visningen rekommenderar vi att klassen förbereder sig med genom att arbeta med polisens material för svenska som andraspråk. Det innehåller ordlistor, övningar och filmer samt tre delar som handlar om rättigheter och skyldigheter, polisens arbete och roll i samhället, samt lagar och regler i Sverige. Om ni kommer väl förberedda till visningen kan den ha större fokus på frågeställningar och dialog, än information.

Tid: ca 1 timme och är gratis.

Materialet finns att ladda ner eller beställa här: www.polisen.se/sfi

BOKA HÄR: