Språkintroduktion - om polisen

Som ny i Sverige har man många frågor om den svenska polisen och det nya landets normer och regler. Vad har jag för rättigheter? Skyldigheter? Och hur blir man polis? Polismuseet erbjuder gratis visningar för alla språkintroduktionsklasser.

SFI_Visning1

Målgrupp: Åk 7-9 & gymnasium

Polismuseets populära SFI-visningar erbjuds även som språkintroduktionsvisning för nyanlända i Sverige som fortfarande går på gymnasiet.

Som ny i Sverige är det viktigt att få veta mer om polisens arbete och vad polisen har för roll i en demokrati. En del kan bära med sig obehagliga minnen och upplevelser av uniformerade personer i hemlandet, minnen som påverkar bilden av poliser. Nyanlända i Sverige är en viktig målgrupp för Polismuseet, därför erbjuder vi gratis visningar anpassade för språkintroduktionsklasser.

Lättare svenska
Den pedagog som håller i visningen talar lugnt på enkel svenska. Visningens upplägg anpassas efter gruppens språknivå, men det är däremot viktigt att majoriteten av eleverna har nått den grundläggande nivån i svenska språket för att kunna ta till sig informationen. Det ges även möjlighet för eleverna att själva kunna ställa frågor till pedagogen under visningen.

Innan besöket
Inför visningen rekommenderar vi att klassen förbereder sig med genom att arbeta med polisens material för svenska som andraspråk. Det innehåller ordlistor, övningar och filmer samt tre delar som handlar om rättigheter och skyldigheter, polisens arbete och roll i samhället, samt lagar och regler i Sverige. Om ni kommer väl förberedda till visningen kan den ha större fokus på frågeställningar och dialog, än information.

Tid: ca 1 timme och är gratis.

Materialet finns att ladda ner eller beställa här: www.polisen.se/sfi