Visning: Polis, polis...

Bild med barn i barnavdelningen.jpg

Målgrupp: Åk F-3

Varför behövs polisen egentligen? Kan poliser bli rädda? Och vad har de för utrustning? I vår barnutställning Polis, polis ... pratar Polismuseets pedagog med barnen om polisens arbete och uppdrag med utgångspunkt från den stadsmiljö som fínns i utställningen.

Samtalet följs av fri lek där barnen kan prova uniformer, lösa ett inbrott på en skola, leka i hittegodsavdelningen och polisbilen. Här finns också spännande filmer och föremål att se på och hemliga spår att följa.

Tid: visning i 30 minuter och därefter fri lek i 30 minuter. Pris 600 kronor.

OBS. Vi har ingen matsäcksplats.

Kursmål

Visningen berör följande strävansmål för de samhällsorienterande ämnena. Eleven ska:

  • Känna till demokratiska värden samt blir förtrogen med sina rättigheter och skyldigheter som medborgare i ett demokratiskt samhälle.
  • Utveckla förmåga att se konsekvenser av sina och andras ställningstaganden och handlingar.

BOKA HÄR: