Visningar

Lägg en annorlunda och stimulerande lektion hos oss. Våra museipedagoger tar emot skolklasser tisdag till fredag mellan kl. 9.30 och 17.00.

Utställningen Brottsspår

Polismuseet erbjuder skolvisningar från åk F till gymnasiet, men också för vuxenutbildningar och SFI. Vi har en mängd olika program allt välja på. Läs mer om våra visningar under rätt målgrupp här nere.

Visningar 

Åk F-3
Åk 4-6
Åk 7-9 & gymnasium
SFI