När barn utsätts för brott – Polisen och Barnkonventionen

Nytt utbildningsmaterial från polisen till elever i årskurs F–6. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt men ändå utsätts barn för brott i skolan, på nätet och i hemmet.

när barn utsätts för brott polismuseets webb.jpg

För årskurs F–6

I utbildningsmaterialet berättar polisen om brott som barn kan utsättas för och hur de kan få hjälp om de själva eller någon de känner lever under otrygga förhållanden alternativt utsätts för brott. Eleverna får också veta hur de kan kontakta polisen och vem de kan prata med om de behöver hjälp.

Utbildningsmaterialet innehåller filmer med tillhörande reflektionsfrågor. Vem ska man prata med om man själv eller någon kompis behöver hjälp? Hur kan man skydda sig på nätet? Hur kan ett barn påverkas av en förälder som dricker mycket alkohol?

Polisen i filmen ger exempel på Ali som utsätts för våld hemma, Alva som får kontakt med en vuxen person på nätet och Fabian som har en pappa som dricker mycket alkohol och som då blir våldsam.

Materialet passar bra att ta upp i undervisning som berör mänskliga rättigheter och deras betydelse, barnets rättig­he­ter i enlighet med barnkonventionen, till exempel barnets rätt till liv och utveckling och att alla barn har samma rättigheter och lika värde och att de ska behandlas lika.

Centralt innehåll LGR22

F-3
Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Samhällskunskap årskurs 4-6
Samhällets behov av lagstiftning samt några olika lagar och påföljder. Kriminalitet och möjliga konsekvenser för individ och samhälle.

När barn utsätt för brott - hemma: (pdf, 3 MB)

När barn utsätt för brott - på nätet: (pdf, 2 MB)

När barn utsätts för brott - missbruk och våld: (pdf, 2 MB)