Fall från förr - kortfilmer

Polismuseets kortfilmer om polishistoria. Polismuseet berättar om fall från förr och visar föremål från polisens samlingar med koppling till fallen.

Polisrazzian i Alsike kloster

Ett trettiotal poliser stormar Alsike kloster utanför Uppsala. Inne i klostret befinner sig ett fyrtiotal utvisningshotade flyktingar. Stormningen sker mitt under morgonmässan den 24 november år 1993. Museipedagog Noomi Riedel berättar om polisrazzian i Alsike kloster.

  • Fundera kring polisens relation till lagen och rollen som "lagens väktare".
  • Fundera även kring sambandet mellan individ och polis, medborgare och samhälle.
  • Påverkar individens egna värderingar det arbete man gör som polis?
  • Kan man ställa högre moraliska krav på poliser än vanliga människor?
  • Vad har poliserna själva för bild av poliser – är man polis eller arbetar man som polis?

Om husockupationen på Folkungagatan och hur polisen arbetar vid särskilda händelser

Museipedagogen Henrik berättar om händelserna kring husockupationen på Folkungatan år 1990. Han förklarar också hur polisen har utvecklat sitt sätt att arbeta gentemot olika grupper vid särskilda händelser som demonstrationer och andra typer av folksamlingar, så kallad särskild polistaktik (SPT). Utifrån denna film kan du fundera på hur du tycker polisen lyckas i sitt agerande och bemötande gentemot olika grupper.

  • Är man samma person i olika sociala samanhang och behandlar polisen alla grupper lika?
  • Varför utvecklas ett vi- och domperspektiv i vissa grupper?
  • Har du själv upplevt detta i någon grupp?
  • Vad innebär särskild polistaktik?
  • Varför ockuperade ungdomarna huset på Folkungagatan?

Baltutlämningen

Polismuseet berättar om baltutlämningen och visar föremål från samlingarna med koppling till fallet. Efter andra världskriget flydde närmre 3000 soldater till Sverige för att få en fristad. De hade stridit på tysk sida. Sverige gick med på att lämna ut soldaterna till Sovjetunionen men detta skapade en opinionsstorm i Sverige.