Om Polismuseet

Två poliser

Polismuseet har samma uppdrag som polisen: Att bekämpa brottsligheten och öka tryggheten i samhället.

Vi utgår från grundläggande frågor om hur svensk polis ser ut, vad polisen gör och vilken roll polisen har i ett demokratiskt samhälle.

En annan viktig del av Polismuseets arbete är att ta upp aktuella ämnen och förmedla nyanserade bilder och insikter som bidrar till att förebygga brott.

Historik om Polismuseet

Polismuseet har funnits i sin nuvarande form sedan hösten 2007 och är en del av Polismyndigheten.