Om Polismuseet

För Polismuseet är mötet med människor viktigt för att få igång en dialog om polisens roll i vårt samhälle. Vi vill också ge en inblick i hur polisen arbetar. Polismuseet vill möta människor där de är, med deras erfarenheter och bilder av polisen.

Polisen i Borås, 1170x780.jpg

Polismuseet har samma uppdrag som polisen: Att bekämpa brottsligheten och öka tryggheten i samhället.

Vi utgår från grundläggande frågor om hur svensk polis ser ut, vad polisen gör och vilken roll polisen har i ett demokratiskt samhälle.

En annan viktig del av Polismuseets arbete är att ta upp aktuella ämnen och förmedla nyanserade bilder och insikter som bidrar till att förebygga brott.

Polismuseets besökare

Polismuseet hade cirka 76 000 besökare år 2019, mer än 840 visningar varav cirka hälften var visningar för inbokade grupper.

Av dessa grupper är största delen skolklasser. Vi möter elever med olika bakgrund och i olika åldrar - från förskola, grundskola och gymnasium till vuxenutbildningar som SFI (svenska för invandrare).

Historik om Polismuseet

Polismuseet har funnits i sin nuvarande form sedan hösten 2007 och är en del av Polismyndigheten.

År 2009 var Polismuseet nominerat till European Museum of the year Award och Årets museum i Sverige.

Brottsplats 1170x780