Visning: Från brott till åtal - om polisens roll i rättskedjan

Bild 1/4
EnStorreUppgift, utställningsvy 5(1170 x 780).jpg
Bild 1/4
Lagboken.jpg
Bild 1/4
Brottsplats 1170x780
Bild 1/4
EnStorreUppgift, utställningsvy polisbilen(1170 x 780).jpg

Målgrupp: Åk 7-9 och gymnasium

Välkommen på en aktiv och spännande visning som skildrar polisens viktiga roll i rättskedjan. Tillsammans med en av våra pedagoger får eleverna följa ett brottsfall från larmsamtal till färdig förundersökning. Vad händer egentligen när ett brott har begåtts och hur går en förundersökning till? Vilka tvångsmedel får polisen använda och i vilka situationer? I den här visningen får deltagarna själva gå in i flera olika polisiära roller och får på så sätt kunskap om några av de många olika funktioner och arbetsuppgifter som polisen har. I visningen ges också tillfälle att reflektera över den egna synen på polisen. Vi har de riktiga fallen, föremålen och faktan om polisens arbete.

Denna visning passar dig som

  • Undervisar i samhällskunskap eller juridik och som vill att dina elever ska lära sig mer om polisens roll i rättskedjan
  • Vill ta med dina elever på en lärorik visning om hur polisens arbete verkligen går till

Koppling till kursplan i LGR22 - Samhällskunskap åk 7-9

  • Mål: Kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället
  • Centralt innehåll: Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Möjliga orsaker till och konsekvenser av olika typer av kriminalitet, till exempel korruption, våldsbrott, sexualbrott och hedersrelaterat våld och förtryck. Kriminalvårdens uppgifter

Koppling till ämnesplan i LGY11 - Juridik – Rätten och samhället

  • Mål: Kunskaper om centrala rättsområden
  • Centralt innehåll: Processrätt: regler som rör det svenska rättegångsväsendet och praktiskt processförfarande

Tid: 1,5 timme. Pris 900 kr.

BOKA HÄR: