Förebygga skolattacker

En webbplats för skolpersonal med samlad information och stöd från flera aktörer för att förebygga skolattacker.

Hur kan vi förebygga skolattacker?

Flera fall av grövre våld har inträffat i grund- och gymnasieskolor under de senaste åren, i vissa fall med dödlig utgång. Polisen ser ett ökat inflöde av information om personer som uttrycker en vilja och avsikt att utföra en skolattack. Sannolikheten att en enskild skola ska drabbas är liten, men det kan få allvarliga konsekvenser om något sker.

Denna sida samlar information och stöd från flera aktörer som på olika sätt arbetar förebyggande mot skolattacker och vänder sig till alla skolformer, oavsett huvudman.

https://cve.se/skolattack

Hjälp direkt:

 Här kan du även se MSB:s film Fly Sök skydd Larma - om det otänkbara händer.