Informationsmaterial

Här hittar du informationsmaterial framtagna av polisen tillsammans med andra samhällsaktörer. Materialet riktar sig till skolan, vårdnadshavare och andra viktiga vuxna för barn och unga.

Banner ungdomar.jpg

Föräldraskolan om droger

Föräldraskolan om droger är ett informationssmaterial som ger vuxna verktyg att kunna upptäcka droganvändning hos tonåringar i tidig ålder

Föräldraskolan om droger

Är det Delbart?

Informationsfolder för vårdnadshavare/föräldrar
Är det delbart? Om att ta, ha och dela nakenbilder (pdf, 1016 kB)

Du kan skicka foldern till föräldrar och vårdnadshavare digitalt men även lägga upp den tillsammans med filmerna på klassbloggen.

Här hittar du utbildningsmaterialet, affischer och annat material
Är det delbart? - Om att ta, ha och dela nakenbilder 

Hedersförtryck mot barn och unga

För dig som möter barn och unga i jobbet

 Om barnäktenskap, tvångsäktenskap och annat hedersrelaterat våld och förtryck