Utbildningsmaterial och handledningar

Här hittar du utbildningsmaterial som är framtagna av polisen och Polismuseet. Du får lektionsupplägg, övningar, personliga berättelser och filmer.

Utbildningsmaterialen handlar om polisen och några av de viktiga och svåra ämnen som polisen arbetar med. Vi vill underlätta för lärare att lyfta sådant som kan vara svårt att diskutera i klassrummet, men som är nödvändigt att prata om för att förebygga och stoppa brott. Utbildningsmaterialen har tagits fram av Polismuseet i samarbete med poliser, lärare och forskare, för att vi gemensamt ska kunna stötta våra barn och unga.

Nyhet: Min bästa vän - om unga som dras in i kriminella gäng

Målgrupp: Åk 4-6 

Allt fler yngre barn rekryteras för att utföra brottsliga handlingar kopplat till gängkriminella miljöer. Detta utbildningsmaterial är anpassat för barn i åk 4-6, men kan även användas av andra målgrupper.

Utbildningsmaterial: Om barn som dras in i kriminella gäng.

Om unga som dras in i kriminella gäng

Målgrupp: Åk 6-9 och gymnasiet

Allt fler barn och ungdomar ungdomar rekryteras för att utföra brottsliga handlingar kopplat till gängkriminella miljöer. Här finns ett utbildningsmaterial om barn och unga som dras in i kriminella gäng.

Utbildningsmaterial: Om unga som dras in i kriminella gäng

När barn utsätts för brott

Målgrupp: F-6

Nytt utbildningsmaterial från polisen till elever i årskurs F–6. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt men ändå utsätts barn för brott i skolan, på nätet och i hemmet.

Utbildningsmaterial: När barn utsätts för brott

Konsekvenser av brott

Målgrupp: Åk 5-9

I polisens nya utbildningsmaterial för årskurs 5–9 lyfts vanliga ungdomsbrott och vad konsekvenserna kan bli.

Utbildningsmaterial: Konsekvenser av brott

Från anmälan till rättegång

Målgrupp: Åk 4-9

Vad händer egentligen när man anmäler ett brott? Med hjälp av detta utbildningsmaterial får eleverna kunskap om rättskedjan utifrån barnets perspektiv.

Utbildningsmaterial Från anmälan till rättegång

Delbart? Om att ta, ha och dela nakenbilder bland barn och unga

Målgrupp: Årskurs 4-9 och gymnasiet

Med det här materialet får eleverna möjlighet att reflektera och resonera kring hur man agerar ansvarsfullt på nätet och de utvecklar sina kunskaper om svensk lag och brott i samband med att man tar, har och delar nakenbilder. Eleverna får insikt om konsekvenserna av att dela och sprida bilder. Utbildningsmaterialet består av en film med tillhörande pedagogiskt material, intervjufilm med brottsutredare på polisen och en informationsfolder till föräldrar/vårdnadshavare.

Utbildningsmaterial Delbart

Om polisen - utbildningsmaterial för svenska som andraspråk

Målgrupp: Språkintroduktion för gymnasiet

Vilken roll har polisen i en demokrati? Vilka lagar gäller? Vilka rättigheter och skyldigheter har jag? Som ny i Sverige finns många frågor. Polisens utbildningsmaterial anpassat för SFI och språkintroduktionsprogrammen på gymnasiet berättar om polisen i Sverige och består av filmer, diskussionsfrågor, ordlistor och övningar. Materialet är självinstruerande och kan användas direkt i klassrummet. Det finns att ladda ner eller beställas här: polisen.se/om-polisen/om-polisen-sfi

www.polisen.se/sfi

Vi och dom - om hatbrott

Målgrupp: Åk 7-9 och gymnasiet

Hur agerar vi i skolan runt hatbrott? Med hjälp av Polismuseets utbildningsmaterial bestående av filmer, ljudberättelser och diskussionsunderlag kan du som lärare på ett tryggt och pedagogiskt sätt utbilda och diskutera hatbrott med din klass.

Materialet, som tagits fram av Polismuseet tillsammans med poliser och forskare, beskriver hatbrottets natur, hur polisen arbetar och hur rättskedjan ser ut. Men det handlar också om dig och oss alla och vad vi kan göra om vi blir vittne eller utsätts för hatbrott. 

Utbildningsmaterial om hatbrott

Våld i ungas relationer

Målgrupp: Årskurs 7-9 och gymnasiet

Nästan en av fyra tjejer i åldern 16-24 år har utsatts för våld. För killar är siffran 14 procent (BRÅ). Utbildningsmaterialet ökar kunskapen om hur svartsjuka och våld gradvis kan trappas upp i en relation. Detta material består av en film och en lärarhandledning med reflekterande frågor  som beskriver den normaliseringsprocess som gör att den som är utsatt gradvis accepterar allt grövre kränkningar, hot och våld samt bortförklarar dessa för sig själv.

Utbildningsmaterial om våld i ungas relationer

Fall från förr

Målgrupp: Årskurs 7-9 och gymnasiet

Här finns pedagogiska filmer om historiska fall med tillhörande diskussionsfrågor.

Fall från förr - kortfilmer

Besök på egen hand - Handledning 

Målgrupp: Årskurs 7-9 och gymnasiet

Här hittar du lärarhandledningar till de utställningar som visas på Polismuseet. Du kan använda dem när du besöker Polismuseet på egen hand eller efter en visning för att följa upp besöket.

Kan du lösa ett brott genom att studera brottsplatsen? Låt spåren på brottsplatsen berätta om brottet. Brottsspår - handledning (pdf, 725 kB)