Historiskt material

Polis_anno1860

Bild: Polismuseet

Polismuseets samlingar

I Polismuseets samlingar finns närmare 10 000 föremål. Vissa saker är över 100 år gamla, andra är från i dag. De saker som finns i samlingarna kan delas in i två kategorier: Polisens utrustning och hjälpmedel, samt föremål från olika brottsutredningar.

Polismuseets samlingar

Polishistoria

Idag styrs Sveriges polisorganisation av staten. För 300 år sedan såg det annorlunda ut.

Polisen i Sverige växer fram

Kriminalhistoria

Den 11 september 2003 dog Sveriges utrikesminister Anna Lindh efter att ha blivit knivhuggen. Tack vare DNA-spår kunde polisen gripa mördaren. Läs om detta och andra rättsfall som skakat Sverige. Några av dem kan du ta del av på Polismuseet.

Fall från förr - kortfilmer

Polismuseets kortfilmer om polishistoria. Polismuseet berättar om fall från förr och visar föremål från polisens samlingar med koppling till fallen.

Fall från förr - kortfilmer

Historisk stund med Richard O´borg

Polismuseets filmserie där vi följer med Richard O´borg in i polisens historiska samlingar. Ta chansen att lyssna till en spännande berättelse och se föremålen om fall från förr.

Historisk stund med Richard O´borg

Har du frågor om polishistoria?

Vänligen skicka din fråga via mejl till oss på Polismuseet.

E-post: polismuseet@polisen.se