Konsekvenser av att begå brott

I polisens nya utbildningsmaterial för årskurs 5–9 lyfts vanliga ungdomsbrott och vad konsekvenserna kan bli.

Konsekvenser_polismuseetswebb.jpg

För årskurs 5–9

Att begå ett brott får alltid konsekvenser! För den som utsätts för brottet, för samhället och för den som begår brottet. Eleverna får lära sig vilket ansvar de har vid olika åldrar och vilka konsekvenserna blir om de gör något brottsligt, beroende på om de är straffmyndiga eller inte. Eleverna får även fundera över anledningar till att man begår brott.

Utbildningsmaterialet består av en film med en polis och tillhörande reflektionsfrågor. Eleverna får fundera kring hur självkänslan och självförtroendet kan påverkas av att begå brott, om grupptryck kan vara en bidragande faktor och hur det kan påverka ens egna framtid att begå brott. De får även reflektera kring hur brott påverkar andra i samhället som brottsoffren och deras familjemedlemmar.

Att lära unga om lagbrott och dess påföljder är avgörande för att främja ansvarsfullt beteende och förhindra brottslighet i framtiden.

Centralt innehåll LGR22

Samhällskunskap årskurs 4-6
Samhällets behov av lagstiftning samt några olika lagar och påföljder. Kriminalitet och möjliga konsekvenser för individ och samhälle.

Samhällskunskap årskurs 7-9
Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Möjliga orsaker till och konsekvenser av olika typer av kriminalitet, till exempel korruption, våldsbrott, sexualbrott och hedersrelaterat våld och förtryck. Kriminalvårdens uppgifter.

Utbildningsmaterialet Konsekvenser av Brott: (pdf, 178 kB)

Lärarinformation: (pdf, 262 kB)