Nyhet: Min bästa vän - Om unga som dras in i kriminella gäng

Allt fler och allt yngre barn rekryteras för att utföra brottsliga handlingar kopplat till gängkriminella miljöer. Detta utbildningsmaterial visar hur det kan gå till när ett barn dras in gängkriminalitet och vilka konsekvenser det kan få.

För årskurs 4-6 och uppåt

Barnens involvering i de kriminella gängen kan snabbt få ödesdigra konsekvenser, både för barnen själva, personer i deras närhet och samhället i stort.

Syftet med materialet är att eleverna ska få kunskap om hur det kan gå till när barn och unga dras in i kriminella gäng och vilka konsekvenser det kan få. Samtal kring hur eleverna kan värja sig, samt söka och få stöd och hjälp hos vuxenvärlden är en viktig del i arbetet med materialet.

En animerad film, där en ung person berättar om hur hans bästa vän drogs in i gängkriminalitet, används som utgångspunkt i samtalet om dessa svåra frågor. Filmen är inte baserad på en verklig händelse, och visar ett exempel på hur det kan gå till. I efterföljande samtal med eleverna breddas perspektivet med lärarens hjälp.

Utbildningsmaterialet består av en presentation som används tillsammans med eleverna. Där finns också länk till filmen som används. I lärarhandledningen får den som leder arbetet med materialet information om upplägg, förslag på frågor att ställa till eleverna samt mer information om ämnet vilket kan användas för att bredda samtalet. Det finns också kopieringsunderlag som eleverna kan arbeta med i grupp.

Vem riktar sig materialet till?
Utbildningsmaterialet är framtaget för att passa elever i årskurs 4–6, men kan också användas i andra elevgrupper.

Materialet kan användas av lärare i skolan, men också av andra viktiga vuxna som möter elever i sitt arbete, såsom kuratorer, socialpedagoger, fritidsledare eller poliser.

Presentation: Min bästa vän - om unga som dras in i kriminella gäng (pdf, 787 kB)

Lärarhandledning: Min bästa vän - om unga som dras in i kriminella gäng (pdf, 1 MB)