Visning: Avtryckaren - 150 år av polisfotografi

Bild 1/4
Avtryckaren 3 1170x780.jpg
Bild 1/4
Avtryckaren 1170 x780
Bild 1/4
Avtryckaren 5 1170x780.jpg
Bild 1/4
tatuerade

Målgrupp: Åk 7-9 och gymnasium

I Avtryckaren kan du ta del av människoöden från det sena 1800-talet och framåt. Vi möter personer som av olika anledningar har hamnat framför polisens kamera. Vilka fotograferade polisen förr? Vad är det förutom tiden som skiljer dem från oss?

I visningen får vi ta del av hur polisens arbete, men också samhället som helhet, har utvecklats sedan 1800-talets mitt. Utställningen skildrar den dåtida synen på både vetenskap, fattigdom, brottslighet, kön och migration. Vi får också lära oss mer om kamerans och fotografiets viktiga funktion för polisens brottsbekämpande arbete, samt hur kameraanvändningen har utvecklats genom åren.

Denna visning passar dig som

 • vill att dina elever ska få ett historiskt perspektiv på polisens arbete kopplat till samhällsutvecklingen
 • vill att dina elever ska lära sig om sambanden mellan brottslighet och sociala kategorier som genus, klass eller etnicitet.

Koppling till ämnesplan i LGY11

Historia 1b

 • Mål: Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden
 • Centralt innehåll: Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen. Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring

Samhällskunskap 2

 • Mål: Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer
 • Centralt innehåll: Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor.

Sociologi

 • Mål: Kunskaper om hur människor och samhället formar varandra, utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv. Förmåga att diskutera samhällets, egna och andras attityder samt diskutera handlingar och värdera olika ståndpunkter.
 • Centralt innehåll: Sociala strukturer utifrån klass, genus, etnicitet, kultur och religion. Innebörden av integritet, social kontroll, segregering och marginalisering

Koppling till kursplan i LGR22

Samhällskunskap åk 7-9

 • Mål: Kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället
 • Centralt innehåll: Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet

Historia åk 7-9

 • Mål: Kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer
 • Centralt innehåll: Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till industrialiseringen och konsekvenser av denna för människor och miljö. Kontinuitet och förändring med utgångspunkt i långa historiska linjer kring levnadsvillkor, migration och makt.

Tid: 1,5 timme. Pris: 900 kr.

BOKA HÄR: