Vad kan du göra?

Här finns checklistor på vad du kan göra om du bevittnar ett brott med misstänkt hatmotiv eller själv blir utsatt. Det är viktigt att vi som värnar om demokrati och alla människors lika rätt visar att vi är fler än dem som hatar!

Checklistor på vad du kan göra om du bevittnar ett brott med misstänkt hatmotiv eller själv blir utsatt.

Bild: Noomi Riedel

Checklista vittne

Om du bevittnar ett brott med misstänkt hatmotiv, ingrip om möjligt eller ring 112 om situationen är akut (annars 114 14)!

 • Iaktta vad som händer, filma eller fota om du kan. Uppmärksamma så många detaljer som möjligt. Skriv ner dem så snart du kan.
 • Försök att ge ett signalement som gör att polisen kan känna igen gärningspersonen.
 • Lyssna! Vad sägs medan brottet pågår? Kommentarer?
 • Säg till polisen att du är vittne. Vad du sett eller hört kan vara mycket viktigt för polisutredningen.
 • Om du ser något på nätet som kanske är brottsligt, ta en skärmdump och kontakta polisen.

Checklista utsatt

Om du utsätts för ett pågående brott eller om någonting akut händer, ring 112! Vill du anmäla ett brott i efterhand, ring 114 14, besök en polisstation eller anmäl via webben!

 • Om du upplever att du blivit kränkt eller på annat sätt utsatts för ett brott, gör en polisanmälan. Du behöver inte ha klart för dig vad det rör sig om för brott, det får polisen avgöra.
 • Tycker du att det är svårt att anmäla, ta hjälp av någon du litar på eller en organisation som kan vara ett stöd, till exempel RFSL:s brottsofferjour. Du kan också ha rätt till hjälp och stöd från någon som är juridiskt utbildad, ofta en advokat. Mer information får du av den polis du pratar med.
 • Var så tydlig som möjligt i din anmälan. Ange vad som har hänt och vilken relation du har till den som utsatt dig för brott. Berätta varför du uppfattar att just du blev utsatt (till exempel på grund av hudfärg, religion, sexuell läggning). Ju tydligare du är, desto snabbare kan polisen identifiera brott och motiv och börja utreda.
 • Finns vittnen till brottet, lämna deras kontaktuppgifter till polisen. Vad vittnen har sett och hört kan vara väldigt viktigt för att bevisa vad som har hänt.
 • Har brottet hänt på internet, spara en skärmdump på det du uppfattat som brottsligt.
 • Under ett pågående angrepp kan det vara svårt att uppfatta saker omkring. Om möjligt, försök att komma ihåg signalement (utseende, klädsel, dialekt/språk).
 • Vad säger personen till dig, hur sägs det? Försök att komma ihåg så gott du kan och skriv gärna ner vad du minns. Har du möjlighet, fota/filma.
 • Får du skador är det viktigt att en läkare får titta på dem. Polisen tar gärna in journalanteckningar på skador som uppkommit vid brott. De är också bevis. Har du möjlighet, fota skador själv så snart som möjligt, om inte en läkare gör det.