Tidigare utställningar

Här kan du läsa om Polismuseets tidigare utställningar.

Andra sidan murarna

Skuld, skam och hemlighetsmakeri, blandas med ilska och sorg. En utställning av och med barn vars förälder sitter i fängelse. I verket lyfts barnets perspektiv och erfarenheter.

Andra sidan murarna

Polishundar

Utställningen berättar om hur polisen använt och använder sig av hundar.

Polishundar

Piketen – både ord och handling

Piketpoliser jobbar i en särskild insatsstyrka som kallas in vid svåra situationer. Piketen – både ord och handling berättar om deras arbete och uppdrag.

Piketen – både ord och handling

Bilden av Polisen

Liknar CSI verklighetens polisarbete? I utställningen ställs den mediala bilden av polisen i relation till verklighetens poliser och deras berättelser.

Bilden av Polisen

Jag vill ju bara ha respekt

"Jag vill ju bara ha respekt" – om våld bland unga, bygger till stor del på ungdomars egna berättelser och erfarenheter av våld sett ur olika perspektiv.

Jag vill ju bara ha respekt

Hem, ljuva hem

Hem, ljuva hem - en utställning om brott i nära relationer.

Utryckning! Radiopolisen från fot till fart

Utryckning! Om polisens utveckling från fotpatrullering och signalpipa till dagens teknikfyllda radiobilar och RAKEL-kommunikation.

Utryckning! Radiopolisen från fot till fart

Passar unformen

En utställning om polisens historia från 1700-talet fram till idag berättat genom uniformer och annan utrustning. 

Passar uniformen