VI & DOM - en utställning om hatbrott

Någon begår ett brott mot en eller flera personer, bara på grund av offrens sexuella läggning, religion eller etniska bakgrund. Hat, rädsla eller fördomar ligger bakom. Sådana brott kallas hatbrott.

En utställning som berör

Vi & Dom är en utställning som bränner till och berör, där du som besökare får tänka, känna och reflektera.

Varför drabbar hatbrott hårdare? Varför anmäls inte fler hatbrott? Vad gör polisen? Vad kan du göra? Det är några av de frågor vi tar upp i utställningen.

Polismuseet vill med utställningen och ett pedagogiskt program höja medvetenheten kring hatbrott. Utställningen ger flera perspektiv på hatbrott och ställer besökaren och dennes erfarenheter i fokus.

Utställningens målgrupp är ungdomar, och unga var också en viktig del i arbetet med att skapa den. I ett samarbete med bland annat Xenter Botkyrka och Design Lab Skärholmen har ungdomar varit med i gestaltningsprocessen och de har skapat verk i utställningen.

Alla kan göra något

Förutom att ge insikt om hatbrottets konsekvenser så vill vi minska acceptansen för hatbrott, och få dig som besökare att känna att du kan göra något. Du kan anmäla hatbrott, och du kan uppmärksamma och visa tydligt att du tar avstånd från sådana brott. Du kan också hjälpa andra att ta avstånd och hjälpa utsatta. 

Vi & Dom som vandringsutställning

Vi & Dom finns även som vandringsutställning. Den har stått på Regionmuseet i Kristianstad, Göteborgs Stadsmuseum och Försvarsmuseum i Boden. Den 5 juni 2021 öppnade utställningen på Malmö Museer. 

Museer som är intresserade av att ställa ut vår vandringsutställning kan höra av sig till Michaela Engvall på Polismuseet.

#hatbrott #viochdom #nohate