"Jag vill ju bara ha respekt"

"Jag vill ju bara ha respekt” – om våld bland unga, bygger till stor del på ungdomars egna berättelser och erfarenheter av våld sett ur olika perspektiv.

Brottsoffer, förövare, vittne, hjälpare, anhörig – alla har sin historia att berätta. Några av berättelserna illustreras också med saker som förknippas med händelsen. En tröja, en kniv, en telefon… Oavsett vad, så är det saker som väcker starka minnen hos den som varit inblandad. 

Har våldet ökat?

Bilden som ges i media är att våldet bland ungdomar ökar. Det finns också en uppfattning att ungdomars vilja att anmäla och vittna om händelser har minskat. Samtidigt har många uppfattningen att polisen inte utreder händelser som rör våld bland unga. Vad är egentligen den sanna bilden? Finns det ett enda rätt svar på dessa frågor? Utställningen presenterade fakta och aktuell forskning i ämnet.

”Jag vill ju bara ha respekt” beskrevs som en utställning utan slut. Förhoppningen var att den skulle nå utanför museets väggar och väcka frågor, känslor, åsikter, debatt etcetera.

Utställningen visades på Polismuseet år 2009.