Polisens arbete

Varför är det så viktigt att fler anmäler hatbrott? Varför är det så svårt att utreda hatbrott?

Anmäla hatbrott

Det är viktigt att anmäla hatbrott. Om brotten inte anmäls syns de inte i statistiken och då "finns inte" problemet. Genom att anmäla hatbrott bidrar du till att vi kan förebygga sådana brott.

Svår utredning

Det är svårt att utreda hatbrott. Domstolen ska kunna bevisa att motivet – drivkraften – bakom en handling är att kränka någon. Samtidigt får domstolen inte äventyra rättssäkerheten för den som är åtalad.

Vissa brott är särskilt svåra att klara upp

Hatbrottsmotiv kan ligga bakom brott som klotter eller skadegörelse. Sådana brott kan vara svåra att klara upp, eftersom det ofta saknas vittnen eller teknisk bevisning. Att utreda våldsbrott är lättare. Därför blir hatbrott med våldsinslag oftare uppklarade än andra typer av hatbrott.

Identifiera motivet

Hatbrott eller inte? Motivet till en konflikt eller ett slagsmål kan vara oklart. Den som blir utsatt för hatbrott kanske själv inte vet att det är ett hatbrott. Och den som begår ett hatbrott kanske nekar till att det är ett sådant brott. Det kan också finnas flera motiv till brottet.

Allt det här måste poliserna ha kunskap om. De måste kunna göra en korrekt bedömning. Det kräver utbildning, kunskap och erfarenhet. Annars kan hatbrottsmotivet passera obemärkt.

Viktigt med information

Polisen måste tydligt visa att man tar offret på allvar. Information är a och o, som till exempel att förklara varför ett fall har blivit nerlagt. Det kan finnas flera orsaker till det. Om inte personen får veta varför, kan han eller hon uppleva att anmälan inte har tagits på allvar. Då sjunker personens förtroende för polisen.

Bra information och en bra hantering från polisens sida kan på sikt leda till att fler vill och vågar anmäla. Och det är dit vi vill komma.