Polishundar

Utställningen Polishundar berättar om hur polisen använt och använder sig av hundar.

Svensk polis har använt hundar som hjälp i arbetet de senaste 100 åren. Hunden har egenskaper som gör att den är oumbärlig som arbetsredskap. Den har lätt att lära, och den är uppmärksam på människans signaler. Hundar används inom polisen, både för att skydda och för att söka.

I utställningen fick besökaren veta mer om hundens och människans gemensamma historia, om polishundens historia i Sverige, om vilka krav som ställs på polishundar samt om hur de utbildas och tränas. Polishunden är ofta både vän och kollega.

Pröva dofter på doftstationen

I utställningen ingick en doftstationen där besökaren kunde pröva att känna igen olika dofter som polishundar tränas att känna igen.

Utställningen visades på Polismuseet 2012.