Podcast

Lyssna på Polismuseets podcast om Avtryckaren - 150 år av polisfotografi. Lär känna personerna som hamnade framför och bakom polisens kamera.

I Polismuseets podcast "Avtryckaren - 150 år av polisfotografi" får vi lära känna personerna framför och bakom polisens kamera. Migranter i det tidiga 1900-talet, kvinnor som brutit mot lösdriverilagen och tvingats till tvångsarbete men också personer och händelser som förändrat och moderniserat polisens arbetssätt med hjälp av kameran. Vad hände och vilka var de egentligen?

Bild till utställningen Avtryckaren med Edit Sofia utan logga

Avsnitt 1 - Edit Sofia Östberg
Edit Sofia Östberg, en av alla kvinnor som dömdes till tvångsarbete för osedligt leverne enligt lösdriverilagen i början av 1900-talet. Edit Sofia var fattig och såg ingen annan utväg än att prostituera sig, ta del av hennes berättelse.

Avsnitt 2 - Herman Gordon
Familjen Gordon hörde till några av de hundratusentals judar som tvingades fly de våldsamma judeförföljelserna i Ryssland under 1880-talet. Genom polisens fotografier kan vi följa familjens nya liv i Sverige i början av 1900-talet. Yngste sonen Herman Gordon var 11 år när han greps för lösdriveri, ta del av hans och resten av familjen Gordons livsöden.

Avsnitt 3: Alphonse Bertillon
Den världsberömde fotografen och kriminalisten Alphonse Bertillon som 1888 standardiserade förbrytarporträttet, den internationellt erkända metoden vi idag känner igen som ”the mug shot”. Ta del av Alphonse Bertillons liv och arbete.

Avsnitt 4: Gustav Sjöstrand
Gustav Sjöstrand var överkonstapel och den första anställda polisfotografen i Sverige. Sjöstrand var den som utvecklade brottsplatsfotografiet och 1922 användes för första gången hans fotografier som bevis i en mordrättegång. Att kunna se vinklar av hugg och blodstänk visade sig vara mycket värdefull bevisföring. I detta avsnitt får du veta mer om Gustav Sjöstrands liv och arbete.