Polis igår och idag

Förr fick bara långa män bli poliser. Idag finns både män och kvinnor i poliskåren, och personliga egenskaper som att vara tolerant, harmonisk, serviceinriktad och stresstålig är minst lika viktiga som att ha en god fysik.

Passaruniformen_Polissyster

En uniformskrage för polissystrar, som var de första kvinnorna som verkade inom polisen. De första började år 1908. Bild: Noomi Riedel

När polisen organiserades på 1850-talet sökte sig personer med en viss bakgrund  till yrket, till exempel soldater, drängar och kuskar.

För att kunna antas som extra poliskonstapel krävdes det att man var ”af fullkomligt god frejd”, hade ”lugnt sinnelag”, kunde läsa och skriva och var minst 170 centimeter lång. Idag finns inget längdkrav på den som vill bli polis, men den som söker måste ha en normal fysisk förmåga och vara minst 18 år.

Första polisskolan startar

De blivande poliserna utbildades om gällande lagar av polisbefäl i så kallade läslag. En viktig del i utbildningen var lokalisering, vilket innebar att konstapeln skulle känna till viktiga gator och adresser för att kunna hjälpa allmänheten. Efter avslutad utbildning placerades konstapeln i ett vaktdistrikt.

Den första polisskolan startade i Uppsala år 1910. Polisutbildningen finns nu på fem orter i Sverige: Umeå universitet, Södertörns högskola i Huddinge utanför Stockholm, Högskolan i Borås, Linnéuniversitet i Växjö samt på Malmö universitet. I Umeå, Växjö och Borås kan du läsa utbildningen på distans.

Sveriges första kvinnliga poliser anställs

Fram till 1950-talet var polisyrket mansdominerat. År 1957 antogs de första kvinnliga poliserna i Stockholm. I januari året därpå började de sin ordningspolistjänst. Kvinnorna hade samma arbetsuppgifter som de manliga poliserna men var utrustade med batong i stället för sabel.

År 1981 utnämndes den första kvinnliga polismästaren i Sverige: Karin Värmefjord. Idag är ca. 35 procent av Sveriges poliser kvinnor.

Idag finns cirka 21 000 poliser i Sverige. Totalt har Polismyndigheten cirka 36 000 anställda.