Stöd och hjälp

Det kan vara svårt att stå vid sidan om och misstänka att någon närstående är utsatt för brott i nära relation.

Många vill inte lägga sig i, de tycker inte att det är deras sak, eller så är de rädda att deras misstankar är fel.

Men tänk om misstänkarna är sanna? Här berättar vi om hur du som anhörig, granne eller vän kan ge stöd.

Ideella organisationer

Brottsofferjouren (BOJ) telefonnummer: 0200-21 20 19

Bris, barnens hjälptelefon, telefonnummer: 116 111

Kvinnofridslinjen telefonnummer: 020-50 50 50

Systerjouren Somaya, för alla kvinnor utsatta för våld i nära relation. Kompetens i att möta kvinnor med muslimsk bakgrund och kvinnor födda i andra länder än Sverige, stödtelefon: 020-81 82 83

Mansjouren i Stockholm telefonnummer: 08-30 30 20

Terrafem, nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld, jourtelefon: 020-52 10 10

Sveriges kvinnojourers riksförbund: www.kvinnojour.com

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer iSverige: http://www.kvinnojour.com

Till toppen