Handledning

Det finns en enkel handledning för dig som vill använda Polismuseets webbutställning Hem, ljuva hem - om brott i nära relationer.

Handledningen är till för dig som vill använda utställningen för att diskutera våld i nära relationer. Om du vill använda utställningen i skolundervisningen lämpar sig materialet från årskurs 9 i grundskolan och för gymnasiet.

Handledning till webbutställningen Hem ljuva hem - om brott i nära relationer.