Vi har gjort utställningen

Sakkunniga:

Victoria Olsson-Löfstedt, handläggare, polisavdelningen

Polisinspektörer och Polisassistenter från Polisen Västerort

Carin Holmberg, fil dr i sociologi

Hans Åberg, psykolog och psykoterapeut, Mansmottagningen mot våld i Uppsala

Katarina Byttner, psykolog och psykoterapeut, Mansmottagningen mot våld i Uppsala

Ljud:

Andreas Hamrin

Manus upplästa fall:

Susanne Nyman och Erik Bolin

Skådespelare inläsning:

Jenny Genhammar och Erik Bolin

Research:

Carl-Johan Cronlund, Janne Olsson, Henrik Petersson, Susanne Nyman, Michaela Engvall

Illustrationer:

Tina Landgren, Polismuseet

Valja Infodesign (startsida samt normaliseringsprocessen)

Textbearbetning/Faktagranskning:

Victoria Olsson- Löfstedt, Susanne Nyman, Helena Westin, Kristina Norgren, Michaela Engvall

Statistik Brottsförebygganed rådet, RPS Handbok 2009 om Brott i nära relationer, samt polisens system för verksamhetsuppföljning, VUP

Referensgrupp:

Annette Gille, Rikspolisstyrelsen

Sofia Oliv, Rikspolisstyrelsen

Anna Orhall, biträdande enhetschef piketenheten

Producent fysisk utställning:

Susanne Nyman, Polismuseet

Projektledare Webbutställning:

Michaela Engvall, Polismuseet

Tillgänglighetsanpassning:

FunkaNu

Panoramafotografering och bearbetning:

Studio Motljus www.motljus.nu

Särskilt tack till Du modiga kvinna bakom pseudonymen Sara, som gav oss din berättelse

Till toppen