"Men varför går hon inte bara?"

Varför tror du att en person som blir utsatt för våld i en relation stannar kvar? Varför går man inte? En förklaring är normaliseringsprocessen. Det som inte borde vara normalt i en relation, som våld, kränkningar och hot, blir till slut normalt.

normaliseringsprocessen

 

All fysisk misshandel i nära relationer har en gång börjat med en längre eller kortare period av verbal misshandel. Därför är det viktigt att känna till varningstecknen för hur verbal misshandel börjar samt hur den fortsätter.

Det finns även förhållanden utan fysiskt våld, men med verbal misshandel som pågår år efter år. Det är lika illa för den som drabbas och det skapar lika mycket lidande som fysisk misshandel gör.

Normaliseringsprocessen gör att det psykiska och fysiska våldet kan fortsätta i ett förhållande, och även öka med tiden. Våldet blir en normal del av förhållandet. Våldsamma handlingar och beteenden blir en del av vardagen.

Det onormala blir normalt

Normaliseringen av våldet sker långsamt och kan till en början verka oskyldigt. Men med tiden blir det onormala normalt.

Det som för en annan, utomstående kvinna, skulle upplevas chockerande, märkligt eller oacceptabelt, kan för den som blivit misshandlad under lång tid ha kommit att bli alldeles normalt.

Det kan handla om hur:

  • mannen talar till kvinnan
  • han skämtar med henne
  • han kommenterar hennes utseende
  • han bestämmer över henne
  • han kommer och hämtar hem henne från sociala aktiviteter
  • deras liv där hemma ser ut
  • deras gräl ter sig
  • det förekommer verbalt och kanske fysiskt våld
Till toppen