Filmer om brott i nära relationer

Nedan finns filmer från ett seminarium om våld i nära relationer med fokus på brottsutsatta med funktionsnedsättningar. Och dessutom en film om normaliseringsprocessen, som gör att man gradvis accepterar allt grövre kränkningar, hot och till slut våld.

Polisen Helene Forssbaeck om våld i nära relationer mot personer med funktionsnedsättningar, del 1.

 

Polisen Helene Forssbaeck om våld i nära relationer mot personer med funktionsnedsättningar, del 2.

 

Dubbelt utsatt - om våld i nära relationer mot personer med funktionsnedsättningar, del 1.

 

Dubbelt utsatt - om våld i nära relationer mot personer med funktionsnedsättningar, del 2.

 

 Johan och Eva - en film om normaliseringsprocessen.

 

 

 

Till toppen