Brott förr i tiden - Selma Lovisa

Brott i nära relationer har funnits i alla tider. Däremot har synen på vad som är brottsligt förändrats. Det här är den sanna berättelsen om Selma Lovisa Holm, född Lundström, kyrkoskriven i Katarina församling, död år 1925.

Du kan antingen lyssna på berättelsen genom att klicka på bilden, eller läsa den längre ned på sidan. 

Selma Lovisas make visar tidigt oacceptabla sidor

  • Varför tror du att Selma Lovisa ändå stannar kvar i relationen?
  • Om du varit Selma Lovisas vän, vad hade du sagt till henne?
  • Om du varit vän med Selma Lovisas make, vad hade du sagt till honom?

Berättelsen om Selma Lovisa

När inspektionskonstapel Johan Petrus Vide anländer till Gotlandsgatan 74, natten mot den 21 januari 1925 anträffar han en kvinna liggande till synes livlös på den cementlagda gården.

Konstapel Vide meddelar Katarina polisstation per telefon att en hustru Holm, boende i huset, fallit ned på gården från ett fönster och troligen därav ljutit döden. Tio minuter senare förs konsertsångaren Erik Simon Holm in till Katarina polisstation så som skäligen misstänkt för vållande till sin hustrus död.

Förhör med den misstänktes syster

Erik Simon Holms syster förhörs och berättar följande för polisen: "Sedan tidig ungdom har min broder rest omkring både så som skådespelare och så som konsertsångare. Vissa tider har han utgivit sig för att vara religiös, däremellan har han varit hemfallen åt dryckenskap. Han är även straffad för stöld och behandlad så som lösdrivare. Då min broder gifte sig med Selma Lundström från Filipstad, för tolv år sedan, hade hon en förmögenhet på omkring 60 000 kronor. Och för närvarande synes icke mycket finnas kvar av penningarna. I rusigt tillstånd har min bror slagit och misshandlat såväl Selma som sin son Stig. Vid jultid för några år sedan reste jag på min brors begäran till honom, för att i hustruns bortavaro hjälpa honom i hemmet. Jag kan inte se, att någon skulle kunna leva med honom."

Sonen visste om misshandeln

Även herr och fru Holms fjortonårige son Stig Lennart Reinar Holm förhördes. Han berättade följande händelser: "Vid något tillfälle under julen 1920, hade fadern varit berusad och grälat på modern, och slitit av modern stora hårtofsar, så att hon knappast haft något hår kvar, som skylt huvudet. När fadern somnat hade modern sagt att hon icke stod ut längre, varefter hon packat sina kläder och tagit Stig med sig och rest till sina släktingar i Värmland.

Under tiden i Värmland hade det kommit ett telegram från lasarettet i Hudiksvall att fadern efter en konsert turné nu låg svårt skadad och icke kunde gå utan kryckor. Selma Lovisa och Stig reste då till den skadade Holm. Under tiden fadern varit sjuk hade Stig icke sett eller hört att fadern misshandlat modern.

Polis tillkallades

Genast efter hemkomsten hade fadern åter börjat supa. Sonen hörde under nätterna att fadern misshandlat modern, troligen med sin krycka. Modern jämrade sig och bad om förbarmande, men fadern svor och kallade henne för "djävla hora" och andra tillmälen. Oväsendet och misshandeln fortsatte till tidig morgon, tills fadern somnade.

Vid ett annat tillfälle tillkallar grannarna polis, som då dock icke kunde finna varken hustrun eller sonen Stig. Grannarna hade då uppgett att Holm misshandlat sin hustru. Senare framkom att hon legat avsvimmad i en skrubb i bostaden. Denna misshandel anmäldes efteråt av fru Holm.

I förhör med Erik Simon Holm framkommer att makarna är överens om att skiljas. Anmälan mot honom återkallas därför av hustrun. På frågan varför skilsmässan aldrig ägde rum, svarar han att de tänkt på gossen."

Grannarna berättar

I förhör uppger grannarna Neovius, boende på våning 2, att de hört Holm kalla sin hustru "djävla as". De har även hört Holm säga: "du får välja mellan att vara hos mig och ge dig ut på gatan, ditt djävla luder".

Fru Neovius hade gått ut i köket och därifrån sett något falla förbi hennes fönster och ned på gården, varefter det blivit tyst i Holms lägenhet. Fru Neovius misstänkte genast att Holm kastat ut sin hustru genom fönstret. Sonen Stig Holm hade i samma stund kommit utspringande på gården fram till sin mor.

Misshandeln hade pågått länge

Efter det att ambulansvagnen anlänt till Gotlandsgatan 74 onsdag den 21 januari 1925, har följande antecknats angående liket: Vänstra sidan av huvudet krossat och höger arm avbruten strax ovanför handleden, samt svåra inre skador i bröstet. Dessa skador hade uppstått vid fallet från fönstret och ned på den cementbelagda gården. Stora blåmärken hela vänstra låret, från skinkan ned till fotleden. Missfärgningar i huden och stora blåmärken i korsrygg och på höger skinka. Flera stora blåmärken på båda låren framtill och på högra höftbenskammen, blåmärken på båda armar och på vänster armbåge. Dessa blånader och skador har uppstått av yttre våld och av misshandel av krycka eller annat hårt föremål.

Misshandeln har ägt rum för omkring åtta till fjorton dagar sedan, emedan en del av blåmärkena börjat skifta i gult och grönt. Dessutom förefanns på liket en knytnävestor upphöjning på högra ljumsken, möjligen förorsakad av bråck. Det fönster genom vilket hustru Holm fallit, är beläget 10,3 meter över gårdens plan. På den cementbelagda gården nedanför fönstret fanns levrat blod på tre ställen.

Erik Simon Holm döms för misshandel

Erik Simon Holm dömdes för misshandel, men inte till vållande av annans död, då detta inte kunde styrkas av vittnesmål.

Straffet blev tre månaders fängelse.