Varför avstår man från att anmäla?

Det finns flera skäl till att många avstår från att anmäla brott i nära relation.

Det kan bero på att:

  • Den utsatte känner gärningspersonen
  • Man menar att polisen ändå inte kan göra något
  • Man inte vågar

Varför polisanmäler inte homo-, bi- och transsexuella?

Homo-, bi- och transsexuella personer söker inte hjälp, i samma omfattning som heterosexuella, om de blir utsatta i sin relation. De gör sällan en polisanmälan. Därför blir detta våld än mer osynligt än våld inom heterosexuella relationer.

Våldet följer samma mönster och ger samma känslomässiga komplikationer och fysiska skador. Oron för att inte bli trodd och rädslan för att möta oförståelse och fördomar anges som orsak, men också samma anledningar som kvinnor och män utsatta i heterosexuella relationer anges.

Polisutbildningarna och samtliga polismyndigheter i landet får numera möjlighet till utbildning för att fler ska våga anmäla.

Till toppen