Sant eller falskt om polisen?

Vad gäller i kontakt med polisen? Får polisen gå in var som helst? Får polisen titta i någons väska? Vi för en dialog om de vanligaste missuppfattningarna om polisen.

Poliser och ungdomar. Lars Hedelin

Målgrupp: Åk 7-9 och gymnasium

Vad gäller i kontakt med polisen? Får polisen gå in var som helst? Får polisen titta i någons väska? Måste man göra som polisen säger? Pratar polisen med vissa ungdomar bara för att de klär sig på ett visst sätt? Varför stannar polisen vissa bilar och inte andra? Vi för en dialog om de vanligaste missuppfattningarna om polisen och svarar på frågor om varför polisen gör som de gör i olika situationer. 

Utifrån exempel och diskussion kring olika situationer där polisen agerar
beskriver vi hur polisen arbetar i vårt demokratiska samhälle. I visningen
ingår också moment som tränar eleverna i källkritik. Visningen anknyter
till ämnet samhällskunskap.

Tid: 1 timme. Pris: 400 kr.