SFI-visningar

Vilken roll har polisen i en demokrati? Vilka lagar gäller? Vilka rättigheter har jag? Får lärare slå barn om de uppför sig illa? Hur blir man polis? Som ny i Sverige har man många frågor. Polismuseet ger gratis visningar anpassade för SFI-klasser.

Många SFI-lärare har uppskattat Polismuseets särskilda visningar riktade till SFI-klasser. Nyanlända till Sverige är en viktig målgrupp för Polismuseet. Den som är ny i Sverige bär på många frågor om det nya landets normer och regler, och Polismuseet har i uppdrag att ge en relevant och nyanserad bild av den svenska polisens arbete. En del har obehagliga minnen och upplevelser av uniformerade personer i hemlandet, minnen som påverkar bilden av poliser. 

Anpassat för målgruppen
SFI-visningarna är gratis och lämpar sig från nivå B och uppåt. Det är viktigt att majoriteten av deltagarna i gruppen har nått den första grundläggande nivån i svenska språket för att kunna ta till sig informationen. Den pedagog som håller i visningen talar lugnt, på enkel svenska. Eleverna ges även möjlighet att själva kunna ställa frågor under visningen.

Innan besöket
Inför visningen rekommenderar vi att klassen förbereder sig med genom att arbeta med polisens material för svenska som andraspråk. Det innehåller ordlistor, övningar och filmer samt tre delar som handlar om rättigheter och skyldigheter, polisens arbete och roll i samhället, samt lagar och regler i Sverige. Om ni kommer väl förberedda till visningen kan den ha större fokus på frågeställningar och dialog, än information.

Materialet finns att ladda ner eller beställa här: www.polisen.se/sfi