Vi och Dom - pedagogiskt material om hatbrott

Alla människor är lika mycket värda, ändå delas människor in i VI och DOM, där vissa anses vara bättre än andra. Varför blir det så?

Målgrupp: Högstadiet och Gymnasiet

Pedagogiskt arbetsmaterial

I arbetsmaterialet får eleverna uppleva hatbrottets natur, veta mer om de bakomliggande mekanismerna och vilka konsekvenser hatbrott får för individer, grupper och samhället. Genom personliga berättelser, aktuell forskning och diskussioner får eleverna reflektera kring ämnet.

Vi och Dom - ett arbetsmaterial om hatbrott och alla människors lika värde (pdf)

Lärarhandledning till pedagogiska arbetsmaterialet

Använd gärna lärarhandledningen som underlag i dessa diskussioner.

Vi och Dom - en lärarhandledning om hatbrott och alla människors lika värde (pdf)

Nu och då - och sen?

Tidslinjen tar upp viktiga lagar, händelser och reformer som på olika sätt har med mänskliga rättigheter att göra. Den visar också hur saker förändras med tiden. Tidslinjen är framtagen för "VI & DOM – en utställning om hatbrott" som finns på Polismuseet.

Tidslinje till handledning. Nu och då - och sen? (pdf)

Här finns Polismuseets pedagogiska material samlat i form av lärarhandledningar, case och filmer.

Läs mer om Utställningen VI och DOM