Pedagogiskt material och handledningar

Här finns länkar till pedagogiskt material i form av lärarhandledningar, case och filmer. Du kan använda dem när du besöker Polismuseet på egen hand med din klass eller efter en visning för att följa upp besöket. j

Pedagogiskt material:

Vi och Dom - pedagogiskt material om hatbrott

Här har Polismuseet samlat sitt pedagogiska material om hatbrott och alla människors lika värde. Du kan använda materialet i klassrummet, på egen hand i utställningen eller så kan du boka en visning i VI & DOM - en utställning om hatbrott.

Pedagogiskt material om hatbrott

Om polisen - utbildningsmaterial för svenska som andraspråk

Det finns ett utbildningsmaterial om polisen, anpassat för SFI (svenska för invandrare) och språkintroduktion på gymnasiet. Det handlar om rättigheter och skyldigheter, lagar och regler i Sverige och sådant som är bra att känna till om polisen när man bor i Sverige. Materialet innehåller ordlistor, övningar och filmer, och kan användas direkt i klassrummet för lektioner kring flera teman. Det finns att ladda ner eller beställas här.

www.polisen.se/sfi

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Länken går till pedagogiskt material från Polismuseet om brott i nära relationer. Filmen handlar om Johan och Eva, en relation, den sk normaliseringsprocessen och till filmen finns ett diskussionsmaterial. 

Pedagogiskt material - våld i nära relation

Fall från förr

Här finns pedagogiska filmer om historiska fall med tillhörande diskussionsfrågor.

Fall från förr - kortfilmer

Handledning till våra utställningar

Här hittar du lärarhandledningar till de utställningar som visas på Polismuseet. Du kan använda dem när du besöker Polismuseet på egen hand eller efter en visning för att följa upp besöket.

Brottsspår - handledning

Kan du lösa ett brott genom att studera brottsplatsen? Låt spåren på brottsplatsen berätta om brottet.