Om polisen - utbildningsmaterial för svenska som andraspråk

testbild2

Om polisen - utbildningsmaterial för svenska som andraspråk

Det finns ett utbildningsmaterial om polisen, anpassat för SFI (svenska för invandrare) och språkintroduktion på gymnasiet. Det handlar om rättigheter och skyldigheter, lagar och regler i Sverige och sådant som är bra att känna till om polisen när man bor i Sverige. Materialet innehåller ordlistor, övningar och filmer, och kan användas direkt i klassrummet för lektioner kring flera teman.

Det finns att ladda ner eller beställas här.

www.polisen.se/sfi