Är det delbart? - om att ta, ha och dela nakenbilder

Ett utbildningsmaterial för skolor i syfte att öka kunskapen om och förebygga sexualbrott mot barn på nätet. Eleverna får insikt om konsekvenserna av att dela och sprida bilder.

Vill du veta mer om hur du som vuxen kan skydda barn från brott på nätet? I denna film berättar polisen Ritha mer om syftet med polisens utbildningsmaterial om att ta, ha och dela nakenbilder.

Målgrupp: Åk 4-9 och gymnasiet

För skolledare, elevhälsa, lärare och övrig skolpersonal som arbetar med värdegrund, värderingar och normer, sexualfrågor samt lag och brott. Polisen har tillsammans med Polismuseet tagit fram utbildningsmaterialet i syfte att öka kunskapen om och förebygga sexualbrott mot barn på nätet. Materialet bidrar till att öka medvetenheten om var gränsen går för vad som är brottsligt vad gäller att ta, ha och dela nakenbilder på nätet och vad lagen säger om de olika brott man kan utsättas för, men även själv begå.

Vår förhoppning är att detta material kan bidra till att minska den skuld och skam som många av de utsatta känner och kan få fler att be om hjälp och anmäla brott till polisen.

Utbildningsmaterialet består av en film med tillhörande pedagogiskt material, intervjufilm med brottsutredare på polisen och en informationsfolder till föräldrar/vårdnadshavare samt frågor och svar.

Undervisningsfilmen består av korta sekvenser som tillsammans med det pedagogiska materialet lyfter de rättsliga aspekterna av att ha, ta och dela bilder, utifrån vad som sker i filmen. Vad är brottsligt och inte?  

Lektionsinnehåll

Uppdaterat utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet har uppdaterats utifrån lagändringen: Ett förstärkt skydd gällande sexuella kränkningar SOU 2021:43, vilket bland annat innebär straffskärpningar och ett starkare skydd för barn som utsätts för övergrepp. Materialet har även uppdaterats utifrån att Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022 (Lgr22) har trätt i kraft och att läroplan för gymnasieskolan (gy11) har reviderats med bland annat nya formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer.

För elever och lärare: Pedagogiskt material


För föräldrar och vårdnadshavare: Informationsfolder

Filmer

Undervisningsfilm baserad på verkliga händelser och rättsfall:

Polisens utredare Therese svarar på 11 frågor om unga på nätet: 

För mer information och material besök länkarna här nedanför: