Pedagogiska utbildningsmaterial och handledningar

Här hittar du pedagogiska utbildningsmaterial som är framtagna av polisen och Polismuseet. Du får lektionsupplägg, övningar, personliga berättelser och filmer.

Banner för utbildningsmaterial Delbart.

Delbart? Om att ta, ha och dela nakenbilder bland barn och unga

Målgrupp: Årskurs 4-9 och gymnasiet

Eleverna får möjlighet att reflektera och resonera kring hur man agerar ansvarsfullt på nätet och de utvecklar sina kunskaper om svensk lag och brott i samband med att man tar, har och delar nakenbilder. Eleverna får insikt om konse­kvenserna av att dela och sprida bilder. Utbildningsmaterial: Film (17 min) med tillhörande pedagogiskt material, intervjufilm med en av polisens civila utredare, föräldrabroschyr och frågor och svar. Materialet kommer att finnas tillgängligt digitalt.

För skolledare, elevhälsa, lärare och övrig skolpersonal som arbetar med värdegrund, värderingar och normer, elevers mående samt ämnesinriktat kring lag och brott. Materialet ökar medvetenheten om var gränsen går för vad som är brottsligt vad gäller att ta, ha och dela bilder på nätet. Det kan bidra till att minska den skuld och skam som många av de utsatta känner och kan få fler att be om hjälp och anmäla brott till polisen.

Utbildningsmaterial Delbart

Om polisen - utbildningsmaterial för svenska som andraspråk

Målgrupp: Språkintroduktion för gymnasiet

Det finns ett utbildningsmaterial om polisen, anpassat för SFI (svenska för invandrare) och språkintroduktion på gymnasiet. Det handlar om rättigheter och skyldigheter, lagar och regler i Sverige och sådant som är bra att känna till om polisen när man bor i Sverige. Materialet innehåller ordlistor, övningar och filmer, och kan användas direkt i klassrummet för lektioner kring flera teman. Det finns att ladda ner eller beställas här.

www.polisen.se/sfi

Om hatbrott

Målgrupp: Åk 7-9 och gymnasiet

Hur agerar vi i skolan runt hatbrott? Med hjälp av Polismuseets utbildningsmaterial bestående av filmer, ljudberättelser och diskussionsunderlag kan du som lärare på ett tryggt och pedagogiskt sätt utbilda och diskutera hatbrott med din klass.

Materialet, som tagits fram av Polismuseet tillsammans med poliser och forskare, beskriver hatbrottets natur, hur polisen arbetar och hur rättskedjan ser ut. Men det handlar också om dig och oss alla och vad vi kan göra om vi blir vittne eller utsätts för hatbrott. 

Utbildningsmaterial om hatbrott

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Målgrupp: Årskurs 7-9 och gymnasiet

Länken går till pedagogiskt material från Polismuseet om brott i nära relationer. Filmen handlar om Johan och Eva, en relation, den sk normaliseringsprocessen och till filmen finns ett diskussionsmaterial. 

Utbildningsmaterial om våld i nära relation

Fall från förr

Målgrupp: Årskurs 7-9 och gymnasiet

Här finns pedagogiska filmer om historiska fall med tillhörande diskussionsfrågor.

Fall från förr - kortfilmer

Besök på egen hand - Handledning 

Här hittar du lärarhandledningar till de utställningar som visas på Polismuseet. Du kan använda dem när du besöker Polismuseet på egen hand eller efter en visning för att följa upp besöket.

Brottsspår - handledning

Målgrupp: Årskurs 7-9 och gymnasiet

Kan du lösa ett brott genom att studera brottsplatsen? Låt spåren på brottsplatsen berätta om brottet.