Låg- och mellanstadiet

Barn tycker ofta att poliser och deras arbete är spännande. Polismuseet tar vara på den nyfikenheten och bidrar samtidigt till att barnen får en realistisk bild av vad polisen gör. Vårt pedagogiska program är anpassat för olika åldrar.

En grupp barn sitter och lyssnar och några räcker upp handen. De är på Polismuseets barnavdelning och lyssnar till en museipedagog som berättar om polisens arbete.

Bild: Noomi Riedel

Polis, polis...

Målgrupp: 5-9 år

Varför behövs polisen egentligen? Kan poliser bli rädda? Och vad har de för utrustning? I vår barnutställning Polis, polis ... pratar Polismuseets pedagog med barnen om polisens arbete och uppdrag med utgångspunkt från den stadsmiljö som fínns i utställningen.

Samtalet följs av fri lek där barnen kan prova uniformer, lösa ett inbrott på en skola, leka i hittegodsavdelningen och polisbilen. Här finns också spännande filmer och föremål att se på och hemliga spår att följa.

Tid: visning i 30 minuter och därefter fri lek i 30 minuter. Pris 400 kronor.

Kursmål

Visningen berör följande strävansmål för de samhällsorienterande ämnena. Eleven ska:

  • Känna till demokratiska värden samt blir förtrogen med sina rättigheter och skyldigheter som medborgare i ett demokratiskt samhälle.
  • Utveckla förmåga att se konsekvenser av sina och andras ställningstaganden och handlingar.

Barnutställningen Polis, polis ...

Polisen i trafiken! (Ej tillgänglig hösten 2020)

Målgrupp: 5-8 år

Aktiviteten pågår delvis utomhus och kan därför bokas från vecka 16 till och med vecka 41. Endast förmiddagar!

Vad skiljer en polisbil från andra bilar? Varför låter den så högt? Och hur är det: Får poliser köra hur fort de vill? I denna visning ingår visningsdel med pedagog, lek och lär i barnutställningen Polis, polis ... barnutställningen och på vår trafiklekplats. Vi pratar om grön och röd gubbe, om några trafikmärken och varför man ska ha bälte i bilen. Vi tittar på en riktig polisbil och kör med trampbilar i Polismuseets egen trafikmiljö. Välkommen till en lekfull visning om polisen i trafiken!

Tid: Cirka 1,5 timme. Pris: 600 kronor.

Kursmål

Visningen berör följande strävansmål för de lägre åldrarna. Eleven ska:

  • Känna till trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  • Utveckla förmåga att se konsekvenser av sina och andras ställningstaganden och handlingar.
  • Känna till demokratiska värden samt bli förtrogen med sina rättigheter och skyldigheter som medborgare i ett demokratiskt samhälle.

Efter brottet (Ej tillgänglig hösten 2020) 

Målgrupp: Årskurs 5 - 6

Ett trasigt bord, krossat glas, en utspridd kortlek och blodstänk. Vad är kriminalteknik och hur läser man spår som någon lämnat på en brottsplats? Eleverna får höra om spännande fall och tillsammans med en pedagog sätta sig in i kriminalteknikerns arbete. Aktiviteten inleds med en visning och avslutas med en workshop där spårsäkring från ett inbrott eller säkring av fingeravtryck ingår.

Anknyter till samhällskunskap och de naturvetenskapliga ämnena.

Tid: 1 timme. Pris 400 kronor.

Kursmål

Den här aktiviteten lämpar sig bra för teman i skolan, exempelvis:
Brott och straff, demokrati eller lag och rätt.

Brottsspår