Utställningen Polisen i dina ögon - elevhandledning

Materialet är ett stöd för att ta till sig Polismuseets utställning. Frågorna är utformade för att stimulera till reflektion och diskussion och bygger på att eleverna har tagit del av innehållet i utställningen.

Gruppen kan använda sig av Polismuseets elevhandledning
för att få ut så mycket som möjligt av besöket.
Du som lärare kan ladda ner elevhandledningen som pdf
men den finns också att få på Polismuseet i samband med besöket.

Eleverna kan arbeta ensamma eller i grupp. Förslagsvis arbetar ni vidare
med diskussion efter besöket. Att gå igenom utställningen
och resonera kring uppgifterna i elevhandledningen
tar cirka en till en och en halv timme.

Ladda ner elevhandledning "Polisen i dina ögon" (.pdf)
Författare: Polismuseet

Mer om utställningen Polisen i dina ögon