VI & DOM - Om hatbrott

Varför hatar vi? Hur känns det att vara hatad? Bär alla på fördomar? Genom personliga berättelser, aktuell forskning och diskussioner får eleverna reflektera kring ämnet.

Målgrupp: Årskurs 9 och gymnasiet.

Vågar jag utmana mina egna rädslor och fördomar? I visningen får eleverna uppleva hatbrottets natur, veta mer om de bakomliggande mekanismerna och vilka konsekvenser hatbrott får för individer, grupper och samhället.

Tid: 1 timme. Pris: 400 kronor.