Mer om Polisen i dina ögon

”De bra grabbarna. Alla poliser jag har träffat har varit sköna killar, inga assholes.” (Citat från Polisen i dina ögon)

_39B5470_webb

Ett rum med en nedklottrad vägg. Bilden är från utställningen Polisen i dina ögon.

Om utställningen

Polisen i dina ögon är Polismuseets utställning för ungdomar. Den handlar om våra bilder av svensk polis och vad som påverkar våra åsikter. Utgångspunkten är polisen och polisens roll i ett demokratiskt samhälle och relationen mellan polis och medborgare. Besökaren och besökarens åsikter är i fokus.

Ungdomars åsikter

Polismuseet har samlat in ett intervjumaterial kring ungdomars tankar om svensk polis. Citat från dessa intervjuer presenteras i utställningens början, i form av en musikinstallation. Här kan besökaren lyssna på andra ungdomars åsikter om polisen, både positiva och negativa, genom musikern Molly Nilssons röst. Det ger också en möjlighet att fundera över vad som format dessa åsikter. Kanske kommer de från en egen upplevelse eller något de hört från kompisar eller föräldrar. Eller så har de skapat sig en uppfattning från filmer, nyhetsmedia eller sociala medier.     

”Jag är inte rädd för polisen eller för andra, 
men jag är rädd för dem tillsammans, det gör 
att jag inte känner mig säker”.

(Citat från Polisen i dina ögon)

 

Ett stiliserat samhälle

Besökaren kliver sedan ut på ett torg. Torget omges av ett antal stiliserade hus som tillsammans bildarett symboliskt samhälle.

I och utanpå husen kan besökaren ta del av texter, föremål, filmer, bilder, musik- och filmkonstverk kopplade till utställningens tema. Varje hus beskriver en unik och spännande händelse, men också en faktor, en företeelse som på ett eller annat sätt  påverkar vår uppfattning och tolkning av omvärlden. Exempel på de faktorer som tas upp och diskuteras är sociala medier, media och grupper.

Nutid och historia

Besökaren tas med på en resa från polismorden i Handens affärscentrum 1967 till det så kallade Instagramupploppet i Göteborg 2012. 
Genom att presentera äldre och mer sentida händelser sida vid sida har besökaren möjlighet att få syn på det allmängiltiga och samtidigt det unika i varje tid. Historien hjälper oss också att tolka vår samtid och resonera kring framtiden.  

Du

Utställningen har ett tydligt du-perspektiv i sitt tilltal. Besökarna ska känna att utställningen handlar om dem. I varje del kommer också flera röster och perspektiv till tals. Utställningens syfte är inte att ge svar. Genom att belysa ett antal av de krafter som finns i vår omgivning vill vi diskutera och problematisera de åsikter som finns om polisen.

Genom att sätta fokus på individens egna föreställningar och vad som påverkar dessa, vill vi stimulera besökaren att bli medveten om, och ta ansvar för, sin egen bild av svensk polis.

Till toppen